Privatumo politika

Mums rūpi Jūsų privatumas

Asmens duomenų apsaugos įstatymas yra skirtas visiems fiziniams ir juridiniems asmenims, kurie valdo ir tvarko asmens duomenis.

Mes, VšĮ "Gydymas judesiu" (toliau – „Gydymas judesiu“ arba Mes), patvirtiname, kad asmens duomenys yra ir turi būti svarbūs Jums – Mūsų klientams, todėl Mes kaip paslaugos teikėjai įsipareigojame tinkamai saugoti bei gerbti kiekvieno duomenų subjekto Mums suteiktus duomenis ir privatumą. Jūsų pasitikėjimas Mums yra svarbus. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad Jūs, dalindamiesi savo asmeniniais duomenimis su Mumis, jaustumėtės saugiai. Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (pvz., vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kita informacija). Kad galėtume įvykdyti savo įsipareigojimus Jums kaip savo klientui, Mums reikia tam tikrų Jūsų asmens duomenų. Mes įsipareigojame rinkti ir tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik tada ir tik tokia apimtimi, kiek būtina konkrečiam, apibrėžtam ir teisėtam tikslui įgyvendinti. Mes imamės atitinkamų priemonių užtikrinti, kad Mums pateikti asmens duomenys visada būtų saugūs ir kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius duomenų apsaugos įstatymus bei Mūsų vidinę tvarką. Mums svarbu užtikrinti Jūsų asmens duomenų tvarkymo skaidrumą. Taigi, šiame informaciniame tekste aprašome, kaip ir kur tvarkome asmens duomenis.

Kokiu tikslu renkami (tvarkomi) asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant:

  • užtikrinti, kad rezervavimo į procedūras procesas būtų sklandus, o aptarnavimas prieš ir po vizito būtų savalaikis ir profesionalus,
  • bendrauti su Jumis, atsakyti į Jūsų užduodamus klausimus,
  • susisiekti su Jumis, jei iškiltų nenumatytų aplinkybių susijusių su paskirtu vizito laiku, norint pasveikinti švenčių progomis, informuoti su „Gydymas judesiu“ naujienomis.

Kokių kategorijų asmens duomenis renkame?

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kad galėtume užregistruoti Jus procedūrai ir tolimesniems vizitams administruoti. Norėdami užsiregistruoti, privalote pateikti šią informaciją. Nepateikus būtinų asmens duomenų, negalėsime vykdyti rezervacijos ir suteikti palaugų: 

  • Vardas;
  • Mobiliojo telefono numeris.

Užsiregistruodami vizitui Jūs automatiškai patvirtinate, kad sutinkate su Mūsų privatumo politika. Jeigu po vizito Jūs neišreiškiate pageidavimo nesaugoti jūsų duomenų, jie yra saugomi iki Jūs nepareikalausite kitaip.

VšĮ „Gydymas judesiu“ asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

VšĮ „Gydymas judesiu“, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

VšĮ „Gydymas judesiu“ renka ir toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – siekdama suplanuoti ir (arba) vykdyti su Jumis sutartą vizito rezervaciją, Jūsų sutikimu, kai tvarkyti asmens duomenis VšĮ „Gydymas judesiu“ įpareigoja atitinkami teisės aktai ir kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl VšĮ „Gydymas judesiu“ teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni).

Įprastai teisinis pagrindas tvarkyti asmens duomenis yra užsiregistravimas vizitui, procedūrai. Sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti paprastai ir nemokamai atšauktas susisiekus el. paštu info@gydymasjudesiu.lt ar telefonu +37065035931

Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

Surinkti asmens duomenys saugomi Mūsų informacinėse sistemose. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol Klientas neišreiškė noro ištrinti jo duomenų.

Siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos.

Be to, informaciją saugome tam, kad prireikus galėtume Jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamą Mūsų ir Jūsų santykių istoriją ir galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su Jūsų ir Mūsų bendradarbiavimu.

Kaip saugome Jūsų duomenis?

Mums labai svarbu užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis Mes įgyvendiname konkrečias organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Kam  teikiame Jūsų duomenis?

VšĮ „Gydymas judesiu“, tvarkydama asmens duomenis, yra įsipareigojusi laikytis konfidencialumo. Tokia prievolė kyla iš  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų.

Mes galime pateikti Jūsų duomenis duomenų tvarkytojams (paslaugų tiekėjams), kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis Mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume, jog ir Mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Paslaugų teikėjai

Norėdami įvykdyti savo įsipareigojimus Jums, dalinamės Jūsų asmens duomenimis su įmonėmis, kurios teikia mums paslaugas, pavyzdžiui, vykdo sms žinučių išsiuntimą. Šios įmonės gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal Mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams. Be to, jos privalo saugoti Jūsų asmens duomenis pagal įstatymus ir Mūsų bendradarbiavimo susitarimą. Šiuo metu bendradarbiaujame su šiomis įmonėmis:

UAB „Libonet“

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

  • gauti informaciją apie Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kaip mes juos tvarkome;
  • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi arba juos ketinama tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia VšĮ „Gydymas judesiu“ arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;
  • nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo) Jūs taip pat turite teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“).

Jeigu Jums kelia susirūpinimą Mūsų veiksmai (neveikimas), kuriais galimai nesilaikoma šių Privatumo taisyklių arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į VšĮ „Gydymas judesiu“ bet kuriuo Jums patogiu būdu: el. paštu info@gydymasjudesiu.lt, telefonu +37065035931.

Jeigu Jūs turite bet kokių klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu ar šiomis  Privatumo taisyklėmis, arba pasiūlymų, prašome susisiekti su Mumis.

Slapukai

Šioje skiltyje rasite Mūsų internetinės svetainės (https://www.gydymasjudesiu.lt) (toliau – Internetinė svetainė) privatumo politikos taisykles (toliau – Privatumo politika).

Mūsų priimta Privatumo politika nustato, kokia tvarka Mes tvarkome informaciją apie Jus, kuri buvo surinkta Internetinėje svetainėje. Kilus klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo, prašome perskaityti ir susipažinti su „Gydymas judesiu“ Privatumo politika.

Naudodamiesi Internetine svetaine, Jūs sutinkate su šia Privatumo politika ir įsipareigojate laikytis svetainėje skelbiamų taisyklių. Kitu atveju, nesutikus laikytis Internetinės svetainės taisyklių ir šios Privatumo politikos, Jūs negalite toliau naudotis Mūsų Internetine svetaine.

Informacija apie slapukus

Slapukai (angl. „cookies“) – tai maži informacijos elementai, kuriuos mūsų serveris įkelia į naudotojo kompiuterį, telefoną arba planšetę, kad naudotojas galėtų lengviau užmegzti ryšį ir veikti interneto svetainėje, o mes gautume informacijos apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetaine. Svetainėje naudojamų slapukų tikslas yra užtikrinti patogų naudojimąsi mūsų puslapiu, jo funkcionalumą ir efektyvumą. Slapukai nesuteikia mums jokių galimybių patekti į Jūsų kompiuterį ir negali nuskaityti jokios Jūsų standžiajame diske įrašytos informacijos.

Sutikimas su slapukais

Atidarydami mūsų interneto svetainę ir iššokusiame laukelyje paspausdami mygtuką „Sutinku“, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų išsaugoti Jūsų kompiuteryje, telefone ar planšetėje tokiu būdu, koks yra aprašytas Jūsų naršyklėje. Skirtingų rūšių slapukų naudojimas yra aprašytas šioje politikoje. Jeigu nenorite, kad slapukai, prijunti prie mūsų svetainės, būtų išsaugoti Jūsų kompiuteryje, telefone ar planšetėje, galite slapukus bet kada užblokuoti ar išvalyti naudodamiesi naudojamos naršyklės nustatymais. Informuojame, kad be slapukų negalėsite naudotis daugeliu mūsų svetainės privalumų, pagerinančių svetainės funkcionalumą. Negana to, be slapukų kai kurios svetainės funkcijos gali tinkamai neveikti.

Sutikimo atšaukimas ir slapukų nustatymų valdymas

Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Pavyzdžiui, galite atšaukti duotą sutikimą naudoti slapukus įjungdami savo naršyklės funkciją, leidžiančią atmesti bet kokius pasiūlymus išsaugoti bet kokius slapukus. Šiuos nustatymus savo naršyklėje galite rasti nustatymų ar pirmenybių meniu. Žemiau rasite naudingų nuorodų:

Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Firefox:

http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Internet Explorer:

http://support.microsoft.com bei įrašykite „cookies” paieškos langelyje

Safari:

http://www.apple.com/support/ bei įrašykite „cookies” paieškos langelyje

Jūsų teisės

Jūs turite teisę susipažinti su savo duomenimis, kuriuos mes, gavę naudojant slapukus, tvarkome. Taip pat Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo duomenis.

Slapukų rūšys

Slapukai yra seanso ir ilgalaikiai bei pirmosios arba trečiosios šalies slapukai. Toliau paaiškinsime, ką reiškia šie terminai, kad galėtumėte geriau suprasti mūsų naudojamus slapukus ir dėl ko jie naudojami.

Seanso slapukai
Seanso slapukai leidžia Jus atpažinti per vieną apsilankymą mūsų svetainėje, kad visi puslapio pakeitimai arba pasirinkimai būtų įsimenami keliaujant iš vieno puslapio į kitą. Šie slapukai leidžia greitai ir lengvai eiti per daugybę svetainės puslapių, kad kaskart apsilankius naujoje vietoje nereikėtų iš naujo apdoroti informacijos. Seanso slapukai yra laikini ir išnyksta vos tik užveriate naršyklę arba atsijungiate nuo svetainės.

Ilgalaikiai slapukai
Ilgalaikiai slapukai – tai tokie slapukai, kurie nustatytą laikotarpį išlieka Jūsų kompiuteryje pasibaigus naršymo seansui, todėl gali įrašyti tam tikras naudotojų parinktis arba veiksmus, kai svetainė aplankoma iš naujo.

Pirmosios šalies slapukai
Pirmosios šalies slapukai yra valdomi „Gydymas judesiu“.

Trečiųjų šalių slapukai
Trečiųjų šalių slapukai yra valdomi kitų organizacijų, kurios nepriklauso „Gydymas judesiu“. Trečiųjų šalių slapukai, kurie gali būti išsaugomi kompiuteryje, telefone ar planšetėje, mūsų svetainės naršymo metu yra „Google Analytics“ slapukai, skirti stebėti svetainę. Šie slapukai renka informaciją apie tai, kaip vartotojai naudoja interneto puslapį. Mes naudojame tokią informaciją ruošti ataskaitas, gerinti mūsų svetainės kokybę. „Google Analytics“ anonimiškai renka informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo naudojamasi mūsų svetaine, bei kokios svetainės dalys buvo naršomos lankytojų. Šie slapukai yra sukurti „Google Analytics“. Norėdami gauti daugiau informacijos, galite aplankyti: http://www.google.com/analytics.

Bet kokia informacija, surinkta per slapukus, yra saugoma iki slapukų galiojimo pabaigos ir nėra naudojama kitais nei šioje politikoje nurodytais tikslais.

Naudojami slapukai
:

PHPSESSID (gydymasjudesiu.lt)- slapuko tipas - sesijinis. Galioja kol įjungta interneto naršyklė. Išlaiko lankytojo sesiją. Šis slapukas būtinas.

NID, CONSENT, 1P_JAR (google.com). Slapuko tipas - funkcinis / analitinis. Jie saugo nuostatas ir informaciją apie naudotoją lankydami tinklalapius, kuriuose yra "Google" žemėlapių. Nuolatinis:NID (6 mėnesiai), CONSENT (10 ir daugiau metų), 1P_JAR (7 dienos).

__gid
(google.com)- slapuko tipas - sesijinis. Galioja kol įjungta interneto naršyklė. Šis slapukas naudojamas siekiant atpažinti Asmenį. Šis slapukas būtinas

_gat (google.com)- slapukuko tipas - nuolatinis. Galioja vieną savaitę.Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Būrinas

_ga (google.com)- slapuko tipas - nuolatinis. Galioja du metus. Šį slapuką naudoja „Google Analytics“, kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje. Būtinas.

Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti: http://www.allaboutcookies.org

Norėdami sužinoti, kaip panaikinti internetinių puslapių stebėjimą „Google Analytics“ slapukais, galite aplankyti: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Nuorodos į kitus tinklapius

Mūsų svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitus tinklapius už kurių turinio teisingumą ir atititikimą galiojantiems teisės aktams "Gydymas judesiu" neatsako.

Kilus klausimų ar norėdami įgyvendinti savo teises, susisiekite su mumis el. paštu info@gydymasjudesiu.lt arba kitais šioje svetainėje nurodytais būdais.