Reabilitacija

Reabilitacija – tai ne vieno specialisto darbas. Reabilitacijos specialistų komandai vadovauja gydytojas reabilitologas, į ją įtraukiami kineziterapeutai, ergoterapeutai, logopedai, psichoterapeutai, socialiniai darbuotojai, protezų – ortezų specialistai, reabilitacijos slaugytoja, įvairių specialybių gydytojai konsultantai ir kiti specialistai. Visi reabilitacijos komandos specialistai atskirai vertina ligoniui ar negalią turinčiam žmogui iškilusias problemas, rekomenduoja galimus sprendimo būdus.

Mes, kaip kineziterapeutai, pagal savo kompetencijas sudarome individualių reabilitacijos priemonių planą bei numatome priemones jam įgyvendinti. Aptariame esamas problemas, supažindiname su jomis ir jų pašalinimo galimybėmis pacientą, jo šeimos narius, kurie taip pat tampa reabilitacijos specialistų komandos nariais.